22 czerwca, 2024

Idom.net.pl

Informacje o budownictwie, architekturze i ogrodzie

Działka rolna a działka budowlana cz. 2

W pierwszej części artykułu pisaliśmy o potrzebnych zgodach i opłatach związanych z wyłączeniem użytków rolnych z produkcji i przekształceniem gruntów ornych w działki budowlane. W drugiej części przedstawimy kilka ograniczeń prawnych z tym związanych.

Na początek małe przypomnienie – w poprzedniej części wspominaliśmy, że aby uzyskać zgodę na przekształcenie działki, potrzebujemy:

  • uzyskać zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego,
  • jeśli plan nie istnieje, to musimy otrzymać decyzję o warunkach zabudowy,
  • uiścić opłaty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji ornej.

Wspominaliśmy także o warunkach, które trzeba spełnić, aby otrzymać zwolnienie z opłat za zmianę przeznaczenia gruntu.

Ministerstwo czy władza lokalna?

Musimy jednak wspomnieć jeszcze o kilku uwarunkowaniach prawnych dotyczących działek budowlanych. Po pierwsze – o wiele łatwiej jest zmienić status gruntu w wypadku ziem o niższej klasie. Grunty o przydatności równej IV klasie i niższej oraz nieużytki nie są tak chronione prawnie, jak te żyźniejsze. W przypadku tych pierwszych decyzję o przekształceniu działki podejmuje gmina; w przypadku drugich – potrzeba ministerialnej zgody. Także tutaj jest jednak mały kruczek. Nie potrzeba zgody z ministerstwa, jeżeli:

  • grunt leży niedaleko zwartej zabudowy. Oznacza to, że minimum połowa powierzchni zwartej części działki jest w obszarze zwartej zabudowy (co najmniej 5 budynków leżących w odległości nie większej niż 100 metrów od siebie),
  • działka znajduje się nie dalej niż 50 metrów od najbliższej dla niej działki budowlanej,
  • droga publiczna biegnie nie dalej niż 50 metrów od naszego gruntu,
  • powierzchnia działki nie przekracza 500 metrów kwadratowych.

Zakup działki

Zakup działki rolnej jest także utrudniony dla osób nietrudniących się rolnictwem. Nie mogą one zakupić gruntu o powierzchni większej niż jeden hektar bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ten sam ośrodek ma prawo do pierwokupu wszystkich działek rolnych o powierzchni większej niż 30 arów. Warto jeszcze wspomnieć, że za zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu część gmin pobiera dodatkowy podatek.