22 czerwca, 2024

Idom.net.pl

Informacje o budownictwie, architekturze i ogrodzie

Działka rolna a działka budowlana cz. 1

Koniec wiejskiej drogi, ostatni budynek, pola i nieco nieużytków. Co może nam przeszkodzić, aby w takim miejscu pojawił się kolejny budynek? Co na ten temat mówi prawo?

Ziemia nie jest towarem i zasobem jak każdy inny. To od niej zależy nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i ekologiczne. Z tego powodu prawo utrudnia przekształcenie gruntów ornych w te z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną. Gdyby nie to, działki rolne byłyby łakomym kąskiem dla deweloperów.

Co ważne – działką rolną nie są jedynie grunty orne, gdzie uprawia się zboża, warzywa itp. Do wspomnianego typu działki zaliczają się m.in. pastwiska, łąki, sady.

Prawo…

Działka rolna i działka budowlana – z zewnątrz mogą się niewiele od siebie różnić, jednak w jednym przypadku powstanie budynku mieszkalnego jest możliwe, w innym nie. W całej sprawie chodzi o to, pod jaką kategorią dana ziemia jest zarejestrowana.

Pierwszym krokiem na drodze zmiany przeznaczenia działki jest uzyskanie (w zależności od lokalnych uwarunkowań):

  • albo zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli takowy istnieje i jest w nim ujęta nasza działka),
  • albo uzyskania zgody w trybie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

… i opłaty

Następnie występuje faktyczne wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Wiąże się to z opłatami. W przypadku klasy I gruntu jest to ponad 430 000 złotych za hektar! Za II i III klasę odpowiednio 50 000 i 100 000 złotych mniej. W przypadku IV-V klasy koszt będzie się wahał między 100 000 a 200 000 złotych. Stawki za poszczególne klasy ziem są podane w ustawie. Opłaty są pomniejszane o wartość gruntu (liczoną na daną miejscowość) na dzień wyłączenia. Niestety dodatkowo musimy płacić 10% należności dla gminy przez 10 lat od przekształcenia.

Zwolnienia z opłat

Z punktu widzenia Kowalskiego, który chce wybudować sobie dom jednorodzinny, ważne jest zwolnienie z opłaty, z którego można skorzystać, jeśli działka przeznaczona na zabudowę ma nie więcej niż 0,05 ha. Tyle wystarczy w zupełności na postawienie dużego domu. W przypadku domu wielorodzinnego stosuje się przelicznik 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny.

Jest jednak jeszcze kilka ważnych ograniczeń. Piszemy o nich w kolejnej części artykułu.